Inloggen

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Het Geestelijke

Het geestelijke in samenhang en verbinding met het gewone.

Met behoud van de vormgeving van het gewone: het concrete leven

van alledag; zal de samenhang met het geestelijke gemaakt worden

door en in het Woord van de Schrift.      

In het kijken met eigen ogen naar de concrete aardse werkelijkheid

en met de studie van het overdrachtelijke: het religieuze Woord: zal deze

kunst onderdak vinden in een nieuw-beeldvertrouwen van veelkleurige

kunstcompositiesin de vier dimensies van de scheppingsorde:

de dingen, de planten en de bomen, de dieren en de mens.

Kunstzinnige dynamiek als verwondering en de zekerheid van het geloof;

zal het toppunt kunnen zijn van Christelijke beeldtaal.

 

"HET BLIJDE WOORD EN KUNSTGETIJDE"

Vers...

Altijd is de concrete werkelijkheid
een onuitputtelijke bron
van zien met eigen ogen
in het licht van
natuur en mens 

want als de Schepper-God
zich neerbuigt
om te zien naar de aarde:
zal de beeldende kunstenaar
dat ook moeten doen.